INFORMACIÓ FISCAL MODEL 232

Durant el proper mes de novembre, les empreses l’exercici coincideix amb l’any natural han de presentar el model 232 “Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals” corresponent a l’exercici 2018.
Apunt. Les empreses l’exercici social de no coincideix amb l’any natural han de presentar-lo al mes següent als deu mesos posteriors a el tancament de l’exercici.

En aquest model s’ha d’informar de les següents operacions vinculades:

Les realitzades amb una mateixa entitat que en conjunt superen els 250.000 euros.
Les considerades “específiques” amb un import conjunt superior a 100.000 euros (vendes d’immobles, participacions, etc.).
I les operacions de el mateix tipus i mètode de valoració, sigui quin sigui el seu import, si en conjunt excedeixen el 50% de la xifra de negocis.
D’altra banda, també s’ha d’incloure:

El detall de les operacions realitzades amb paradisos fiscals.
El detall de les cessions d’intangibles a entitats vinculades que gaudeixin de la reducció de l’60%.
Per a més informació o aclariment de dubtes, pots contactar amb el nostre Departament Fiscal (info@girbauisole.com).

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Dejar un comentario