Àrea Concursal

istock_000009748660xsmallAssessorament Concursal.

 • Assessorament a les diferents parts incloses en el procediment concursal.
 • Estudi de mesures substitutòries del procediment concursal, refinanciació i reestructuració del deute.
 • Acords stand-still i crèdits pont.
 • Adquisició d’actius i deute d’empreses en crisis.
 • Gestió i assessorament en la fase preconcursal.
 • Presentació de la sol·licitud de concurs.
 • Presentació del conveni concursal juntament amb els creditors.
 • Expedients de regulació de treball en procediments consursals.
 • Assessorament en la fase de liquidació.
 • Recursos i execució contra els acords, els autos i les sentències dictades en procediments concursals.
 • Defensa de drets i crèdits.
 • Defensa dels creditors.
 • Execució de les garanties.