Àrea Processal

JusticeAssessorament Processal.

Girbau i Solé actua en representació dels seus clients en procediments judicials administratius, penals, civils i mercantils, arbitratges, contractació i negociació extrajudicial.

 • Preparació de demandes i documentació que les acompanyi.
 • Negociació d’acords que pugin substituir el judici, participació en procediments d’arbitratge.
 • Assistència jurídica a clients en tot tipus de vistes, audiències prèvies i judicis: En alguns supòsits les citacions judicials i administratives requereixen la presència d’un advocat, en altres casos és aconsellable.
 • Interposició  de diferents accions processals en tots els àmbits jurisdiccionals.
 • Assessorament en matèria d’arbitratge nacional e internacional.
 • Elaboració  d’informes d’àmbit jurídic. Aquests informes poden ser d’especial importància abans d’iniciar una acció legal.
 • Procediments de reclamació de quantitat.
 • Procediments de responsabilitat civil: Tant responsabilitat contractual com responsabilitat extracontractual.
 • Procediments civils per incompliment contractual.
 • Procediments concursals.
 • Procediments per delictes econòmics.
 • Negociacions extrajudicials.