Estudis de Mercat

Estudis de Merat dins de l’àmbit dels Rursos Humans.

Els consultors de Girbau i Solé acumulem una àmplia experiència en recerques directes que ens aporta alts coneixements en la realització d’estudis de mercat sectorials i/o salarials a nivell nacional i internacional.
Un bon coneixement del mercat tant nacional com internacional evita cometre errors i ens permet aprofitar totes les oportunitats que es presenten abans que la competència.

Les principals finalitats per la correcta elaboració d’un estudi de mercat són dues:

Realitzar l’estudi de mercat amb l’objectiu d’establir propostes de millora internes a nivell de polítiques retributives i/o de recursos humans basant-nos en les dades obtingudes en la  comparativa del mercat competidor amb el de l’organització del client.

A partir de l’obtenció de les dades de l’estudi comparatiu tindrem un coneixement específic de les categories, les polítiques i bandes salarials i les motivacions de canvi de cada perfil estudiat que ajudarà al client a identificar candidats interessants i interessats per futures incorporacions.