Àrea Laboral

Assessorament Laboral

Girbau i Solé us ofereix assessorament en matèria laboral i de seguretat social. Confecció de nòmines i documents relacionats amb la seguretat social.

Obertura de centres de treball: Estudi i plantejament de les diferents possibilitats laborals, mercantils i fiscals en l’obertura d’una nova empresa o centre de treball, inclosos els estudis de seguretat, salut i les diferents llicències administratives.

Atenció a citacions de l’ Inspecció de Treball i altres òrgans de control.

Contractes: Assessorament, estudi i confecció de contractes laborals i d’ específics per a l’alta direcció, representació comercial a celebrar en cada moment. Redacció del contracte i inscripció al Servei Públic de Treball.

Acomiadaments (en les diferents modalitats): Elaboració de la carta d’acomiadament, quitança i qualsevol altra documentació que l’acompanyi.
Assistència davant el Servei de Conciliació o de la Seu Judicial en cas de reclamació contra el mateix.

Reclamació de quantitat: Assessorament i assistència a judicis per reclamació de quantitat per part dels treballadors.

Càlcul de la indemnització i de la quitança.

Acomiadaments col·lectius (expedients de regulació de treball): Elaboració de la memòria justificativa, sol·licitud davant el Servei Autonòmic de Treball i elaboració de tota la documentació necessària per a la formalització de l’acomiadament.

Procediments sancionadors: Tramitació de la documentació en cas de sanció als treballadors, assistència a judicis en cas d’ impugnació per part dels treballadors.

Seguretat i higiene en el treball: Realització de l’informe, estudi de la situació a l’empresa i adopció de la proposta de conformitat a la normativa vigent. Assessorament i assistència en cas d’ intervenció administrativa o denúncia.

Serveis de mediació, arbitratge i conciliació: Per reclamacions dels treballadors o sindicats. Assistència jurídica davant els organismes de Conciliació, Jutjats Socials i Tribunals Superiors de Justícia.