Àrea Mercantil

assesoriaAssessorament mercantil.

Societats: Estudi i constitució de societats. Qualsevol actuació relacionada amb la figura empresarial i de l’empresari tant en vies administratives com registrals o d’assessorament.

Pactes d’accionistes o acords parasocials. Són acords entre els socis d’una societat i poden formalitzar-se en el moment de la seva constitució o posteriorment.

Reestructuracions societàries.

  • Ampliacions de capital.
  • Adaptacions estatutàries, fusions, escissions, ampliacions d’empreses, reduccions de capital, nomenaments d’administradors, assistència a juntes d’accionistes, etc.
  • Transformació d’empreses: canvi del tipus de societat respecte a la que es va adoptar en el moment de la seva constitució o la que actualment té.
  • Escissió.

Plans d’empreses: Document que identifica, descriu i analitza una oportunitat de negoci, examina la seva viabilitat tècnica, econòmica-financera i desenvolupa tots els procediments i estratègies necessàries per convertir-la en un projecte empresarial concret.

  • Tramitació notarial i registral.
  • Transmissió de societats i actius de la mateixa.
  • Successió generacional d’ empreses familiars.
  • Elaboració, estudi i supervisió de contractes mercantils i bancaris.
  • Assessorament, elaboració i cobrament de títols mercantils: lletres de canvi, pagarés, xecs…
  • Assessorament i participació en procediments d’arbitratge.