Àrea Fiscal i Tributària

assesoria

Girbau i Solé ofereix assessorament personalitzat per tal d’aconseguir minimitzar les càrregues fiscals dels nostres clients, ja siguin persones físiques o persones jurídiques.

Els nostres camps d’actuació són els següents:

  • Assessorament fiscal nacional i internacional.
  • Planificació tributària.
  • Representació  i defensa davant l’Agència Tributària (inspeccions i comprovacions tributàries).
  • Planificació fiscal, patrimonial, successòria i de l’empresa familiar.
  • Impost de societats i impostos especials.
  • Impostos sobre successions i donacions.
  • Impost sobre la Renda i el Patrimoni.
  • Declaracions censals i estadístiques.