En cumpliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre sobre la
Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de GIRBAU I SOLÉ CONSULTORS ASSOCIATS, S.L.N.E amb C.I.F. B-64392343, inscrita al
Registre Mercantil de Barcelona Llibre 39083, foli 162, full B340322, inscripció 1a amb la fi de gestionar el seu C.V. així com per comunicar-nos amb vostè en el futur. L’informem de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accès,
rectificació, cancelació i oposició de les seves dades de caràcter personal, sol·licitant-ho per escrit a la següent direcció postal: Avinguda Diagonal 379 1r 2a de Barcelona C.P. 08008, a l’e-mail: info@girbauisole.com, al telèfon 93 217 41 28 i al fax 93 415 84 01.

——————————————–

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros de GIRBAU I SOLÉ CONSULTORS ASSOCIATS, S.L.N.E con C.I.F. B-64392343, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona Libro 39083, folio 162, hoja B340322 inscripción 1ª con el fin de gestionar su C.V. así como para comunicarnos con usted en el futuro. Le informamos de la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, solicitándolo por escrito en la siguiente dirección postal: Avenida Diagonal 379 1º 2ª de Barcelona C.P. 08008, en el e-mail: info@girbauisole.com, en el teléfono 93 217 41 28 y en el fax 93 415 84 01.